top of page
d74f8e56-2f23-4f91-99f9-2555522aeb19.JPG

Verbeteren van het orderpick proces bij B living

Door Stijn Huuskes

Mijn master WO Technische Bedrijfskunde heb ik af kunnen ronden door het schrijven van mijn scriptie bij BBI voor B Living. Voor de zomer van 2022 heb ik BBI benaderd voor een plek om af te studeren en na één gesprek hadden Hein en Niek al direct een opdracht beschikbaar die precies voldeed aan mijn wensen. De opdracht ging over het verbeteren van de efficiency van B Living’s magazijn in Hengelo. Het doel van deze efficiency slag was het behalen van meer output in het magazijn.

MEEST EFFICIënte OPSLAGMETHODE

In het begin van mijn afstudeerperiode ben ik bezig geweest om het bedrijf te leren kennen en zodoende onderzoek te doen naar het kernprobleem. Uit dit onderzoek bleek het kernprobleem het inefficiënt opslaan van de goederen en daardoor niet goed gebruik kunnen maken van het magazijn. Met gebruik van data en literatuur heb ik een manier kunnen vinden om door middel van een wiskundig model, de meest efficiënte opslag methode en strategie te bepalen en te bepalen welk artikel in welk deel van het magazijn het meest efficiënt kan worden opgeslagen. Een simulatie over de verkooporders van 2022 is daarna uitgevoerd om de verbeterde manier van opslaan ten opzichte van de huidige manier van opslaan te testen. Het resultaat van deze simulatie is dat met de nieuwe opslag methode en strategie, de bewegingstijd per order gereduceerd kan worden met 30%.

PRAKTISCHE TOEPASBAARHEID

Het model dat is gemaakt is schaalbaar en met enkele modificaties kan het model worden toegepast voor specifieke opslaggebieden, productgroepen en periodes/seizoenen. Hierdoor is het model multi-inzetbaar tijdens organisatorische en periodieke veranderingen om aan te geven welk artikel in welk gebied moet worden opgeslagen en op welke manier dit artikel efficiënt kan worden aangevoerd. Door deze data te integreren in het WMS worden de veranderingen automatisch meegenomen in het opslag en orderpick proces van B Living.

De resultaten van deze opdracht worden direct geïmplementeerd en

B Living heeft mij en BBI direct betrokken bij deze implementatie. Hierdoor heb ik veel meer geleerd dan alleen onderzoek doen en dat heeft ervoor gezorgd dat ik de laatste loodjes van mijn studie met erg veel plezier heb af kunnen ronden!

ook een Oplossing nodig voor een logistieke uitdaging? 

bottom of page