top of page
arno-senoner-yqu6tJkSQ_k-unsplash (1).jpg

Quick scan logistieke processen voor B Living

Tijdens twee meeloopdagen is er door BBI op een vijftal aspecten gefocust: warehouse layout, in- en uitslag, opslag, machines en mensen. Bevindingen zijn met de verschillende lagen in het bedrijf besproken en gevalideerd. Middels deze bevindingen, stamdata en ordergegevens uit Dynamics is een probleemanalyse gemaakt van het logistieke proces.  

 

Adviesrapport

Daaruit komt een adviesrapport voort. In dit geval opgedeeld in drie probleemgebieden: planning en communicatie, interne logistiek en administratie. Door een ‘Effort’ en ‘Impact’ score te geven aan de verschillende problemen, wordt een indicatie gegeven aan welke problemen het meest efficiënt op te lossen zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire processen. Middels deze methode wordt snel inzichtelijk welke problemen snel opgelost kunnen worden (High Impact, Low Effort) of welke uitdagingen juist een aanpak over een langere termijn vragen.  

Verbetertraject

Aan de hand van deze werkwijze is er een advies opgesteld. Dit advies moet zorgen voor een betere capaciteitsbenutting, reductie van de operationele kosten, verhoging van werkplezier en het waarborgen van groeiverwachtingen. BBI en B Living brengen de adviezen in de praktijk tijdens het logistieke verbetertraject. 

Behaalde resultaten

Er zijn samen met B Living al mooie resultaten behaald. Zo hebben we de dagstart geïmplementeerd, zijn de werkplekken georganiseerd door belijning en markeringen aan te brengen in het magazijn. De capaciteitsbenutting, opslagdichtheid en operationele efficiëntie zijn verbeterd door de ontwikkeling van digitale controlemiddelen en rapportages (PowerBI). Ook is er een herontwerp gemaakt van de magazijn lay-out, met als doel het aandeel magazijnactiviteiten te verhogen door de logistiek efficiënter te organiseren.

ook een Oplossing nodig voor een logistieke uitdaging? 

bottom of page