top of page
Image by Guillaume Bolduc

Digitaliseren en standaardiseren van berekening OEE-cijfers voor TenCate Thiolon B.V.

TenCate Thiolon produceert kunstgrascomponenten en -systemen voor toepassingen in de sport en voor “landscape” toepassingen. TenCate Thiolon is marktleider in haar vakgebied en heeft als missie om de beste en meest duurzame kunstgrasondergronden te maken. Het wereldwijd leveren van superieure kwaliteit vraagt om innovatieve en duurzame oplossingen. Dat kun je niet alleen, maar uiteraard wel samen met partners. Bolk werkt al jaren samen met TenCate Thiolon voor het verzorgen van transport en de opslag van goederen. De toepassingen die BBI voor Bolk ontwikkelt wekten ook de interesse van TenCate. Daarom zijn we samen dit project aangegaan:

 

OEE-cijfers

Om een gedegen OEE-cijfers (Overall Equipment Effectiveness) te kunnen berekenen, is het voor TenCate Thiolon B.V. van belang om de stilstand van productielijnen te verklaren. Dit werd nog gedaan op basis van een Excel-bestand, terwijl de overige onderdelen van de OEE (Quality en Performance) al wel grotendeels automatisch berekend worden. De wens van TenCate was om ook de stilstand van lijnen te digitaliseren en standaardiseren. BBI heeft dit voor TenCate gerealiseerd met het Microsoft Power Platform.

 

PowerApps en PowerAutomate 

TenCate was al bekend met Power BI, maar nog niet met PowerApps en PowerAutomate. BBI heeft voor TenCate de PowerApps ontwikkeld. Daarbij is gestart met het ontwerp, zodat er direct een beeld wordt gevormd van de applicatie. Samen met de eindgebruikers heeft BBI gekeken naar het ontwerp en zijn er waar mogelijk functies en mogelijkheden toegevoegd en aangepast. Daarnaast heeft BBI een connectie opgezet met de software die verantwoordelijk is voor de procescontrole. Uiteindelijk komen alle stromen samen in PowerApps, en kunnen de OEE-cijfers digitaal worden berekend. 

ten cate powerapp 2.png
ten cate powerapp.png

ook een Oplossing nodig voor een logistieke uitdaging? 

bottom of page